Nyheter

Vi har gleden av å presentere Hemmelighuset.

Vi skal til en tid i rundt årtusenskiftet. Direktøren vi skal stifte bekjentskap med, har fått tak i et usedvanlig stort parti med langunderbukser som han prøver å få solgt. Men forviklinger på en tidligere forretningsreise vil ha det til at han trenger hjelp fra både privatetterforskere og mulige friere til hans dater. Og alt som foregår, må ikke hans hustru få vite noe om.

Kjøp billetter NÅ! Billetter

Stykket er originalt skrevet av Curt Petterson, men er bearbeidet av Krister Classon. Det ble første gang satt opp på Vallarnas Friluftsteater i Sverige i 1996. Den norske oversettelsen er det Bjørn Asle Tollan som har utført. Sandvollan Teaterlag setter opp stykket med regi fra Vegard Moen.

På Scenen finner vi Kjartan Hansen, Morten Dragland, Margrethe Berg, Kjell Ivar Sakshaug, Helge Stuberg, Lena Haugdal og Ida Kvam Dragland

Følg med på Facebook siden vår for oppdatert informasjon. https://www.facebook.com/SandvollanTeaterlag

Våre sponsorer

Raumolda Landbruksservice
MK småmaskinservice
Gunnar og Inges Bilservice
Enes og Olsen