Om oss

Sandvollan Teaterlag består i dag av 24 medlemmer.

Styret består av følgende medlemmer:

Leder – Morten Dragland
Nestleder – John Martin Jensen
Sekretær – Anita Lønvik
Styremedlem – Cecilie Sørensen

Kasserer – Margrete Neergård Jensen

Aldersmessig spenner teaterlagets medlemmer fra 20 år og opp til 50 +. Innad i teaterlager er vi enige om at det er viktig å ha fokus på et godt samhold og at alle har et ansvar for å ivareta å støtte opp om så vel nye som veteraner i teaterlaget. For å styrke samholdet er det bla blitt en tradisjon at en majoritet av medlemmene  tar turen til Høylandet for å bivåne og skape stemning under «Revyfestivalen», vi arrangerer også sommerfest/høstfest/julebord.

Vi er så heldige å ha med medlemmer som tar ansvar for scene/kulisser/lys og lyd/hår og sminke. Det å sette opp forestillinger krever mye planlegging/organisering og arbeid og Sandvollan Teaterlag er et lite teaterlag noe som medfører at alle medlemmene må stille opp og ta ansvar. Vi trenger alltid nye aktive medlemmer. I år er to nye kommet til på skuespillerfronten. Sandvollan Teaterlag har flere trofaste sponsorer i ryggen, som år etter år bidrar økonomisk til at vi kan fortette å sette opp forestillinger, men nye sponsorer er alltid velkommen.