Om oss

Sandvollan Teaterlag består i dag av 24 medlemmer.

Styret består av følgende medlemmer:

Leder – John Martin Jensen
Nestleder – Kjell Ivar Sakshaug
Sekretær – Kjartan Hansen
Styremedlem – Rune Rømuld

Kasserer – Margrete Neergård Jensen

Aldersmessig spenner teaterlagets medlemmer fra 15 år og opp til 60. Innad i teaterlaget er vi enige om at det er viktig å ha fokus på et godt samhold og at alle har et ansvar for å ivareta å støtte opp om så vel nye som veteraner i teaterlaget. For å styrke samholdet er det bla blitt en tradisjon at en majoritet av medlemmene  tar turen til Høylandet for å bivåne og skape stemning under «Revyfestivalen», vi arrangerer også sommerfest/høstfest/julebord.

Vi er så heldige å ha med medlemmer som tar ansvar for scene/kulisser/lys og lyd/hår og sminke. Det å sette opp forestillinger krever mye planlegging/organisering og arbeid og Sandvollan Teaterlag er et lite teaterlag noe som medfører at alle medlemmene må stille opp og ta ansvar. Vi trenger alltid nye aktive medlemmer. Sandvollan Teaterlag har flere trofaste sponsorer i ryggen, som år etter år bidrar økonomisk til at vi kan fortette å sette opp forestillinger, men nye sponsorer er alltid velkommen.